Opret en fagmandskonto

Ønsket brugernavn *
Ønsket adgangkode *
E-mail adresse *
MOBIL telefonnr. *
Telefonnr. som kunder ringer på *
Vejnavn *
Postnummer *
By *
*
Dit navn *
Firmanavn *
* 
CVR-nummer *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* vores vilkår
Brugervilkår for ServiceByen.dk
Hvis du opretter dig som bruger på ServiceByen.dk vedstår du at have læst og forstået nedenstående brugervilkår.

1. Om ServiceByen.dk
ServiceByen.dk bruges til at indhente tilbud til serviceopgaver som en online markedsplads. ServiceByen.dk sætter værktøjer til rådighed, således at kunder, som skal have udført en service, kan beskrive deres servicebehov så præcist og fyldestgørende som muligt. Fagfolk har efterfølgende mulighed for via hjemmesiden at komme i kontakt med disse kunder og byde på deres opgaver. Når kunden har modtaget et tilbud, som vedkommende er tilfreds med, kan man hyre den pågældende fagmand via hjemmesiden. Når en fagmand hyres, bedes kunden indtaste den pris, som skal betales for den pågældende service. Dette beløb bruges til at beregne den kommission, som fagmanden skal betale til ServiceByen.dk. Kunden har slutteligt mulighed for at afgive en bedømmelse af den pågældende fagmand, så andre kan nyde godt af vedkommendes erfaring med pågældende fagmand.

2. Definition af termer
I det efterfølgende vil der blive benyttet en række vigtige termer. Disse defineres som:
 • "ServiceByen.dk" eller "vi": Betegnelse for virksomheden og de personer som har oprettet og driver ServiceByen.dk hjemmesiden.
 • "Kunde": Betegnelse for en person eller virksomhed, som har et servicebehov og derfor bruger hjemmesiden til at indhente tilbud fra fagfolk.
 • "Fagmand / fagfolk": Betegnelse for en person eller virksomhed, som kan udføre serviceopgaver og som derfor benytter ServiceByen.dk til at finde kunder.
 • "Bruger": Fællesbetegnelse for en privatperson eller virksomhed som er registreret på ServiceByen.dk enten som kunde eller som fagmand.
 • "Opgave" eller "serviceopgave": Betegnelse for en "annonce" som indeholder en beskrivelse af det servicebehov en kunde har.
3. Ret til ændringer
ServiceByen.dk forbeholder sig ret til at ændre brugervilkårerne uden varsel.

ServiceByen.dk forbeholder sig ret til at ændre priserne med 7 dages varsel. En sådan ændring vil blive annonceret på hjemmesiden i form af en nyhed.

4. Ansvarsfraskrivelse
ServiceByen.dk agerer som et mellemled mellem kunder og fagfolk ved at stille en online markedsplads til rådighed som de to parter kan benytte sig af. ServiceByen.dk er ikke ansvarlig for:
 • rigtigheden af de oplysninger som kunder og fagfolk oplyser
 • betaling og effektuering af handlen mellem kunder og fagfolk
 • handel eller service mellem kunder og fagfolk
 • overholdelse af aftaler mellem kunder og fagfolk
 • økonomiske tab for kunder og fagfolk som følge af brugen af ServiceByen.dk
 • uhensigtsmæssigheder som følge af fejl i programmeringen eller tekniske problemer på hjemmesiden og webserveren
 • force majeure hændelser eller andre hændelser som er udenfor ServiceByen.dk’s rækkevidde
5. Persondata og persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os på ServiceByen.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos ServiceByen.dk I/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte hos ServiceByen.dk I/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på ServiceByen.dk er ServiceByen.dk I/S.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til ServiceByen.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos ServiceByen.dk I/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til ServiceByen.dk I/S via e-mail info@servicebyen.dk.

Cookies
På ServiceByen.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik
Vi bruger en logstatistik på ServiceByen.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere ServiceByen.dk.

ServiceByen.dk registrerer data i forbindelse med brugeroprettelser og dernæst ved oprettelse af serviceopgaver. Der registreres også data når brugere benytter hjemmesiden til at skrive beskeder, byde på opgaver, skrive til supportafdelingen og afgive bedømmelser af fagfolk. ServiceByen.dk vil aldrig sælge nogen af disse data til en tredjepart. Dog er dele af dette datasæt synligt for brugere på hjemmesiden.

Synlig information for besøgende der ikke er logget som deres konti på ServiceByen.dk:
 • serviceopgavers detaljer
 • steder hvor opgaver skal udføres
 • datoer hvor opgaver skal udføres
 • bedømmelser af fagfolk
 • diverse informationer om fagfolk
 • liste over fagfolk som har vist interesserede i en opgave
 • de fagfolk som er blevet hyret til at udføre opgaver
Synlig information for besøgende der er logget som brugere på ServiceByen.dk:
 • de samme informationer som når brugere ikke er logget ind på deres konti
 • support forespørgslerne og svar på disse
 • beskeder sendt mellem kunder og fagfolk
 • bud på opgaver
 • brugernes kontaktoplysninger
Information der udveksles når en kunde vælger at udveksle kontaktoplysninger:
 • kundens navn
 • fagmandens firmanavn
 • brugernes telefonnumre
 • brugernes emailadresser
6. Indtastning af information
Som bruger på ServiceByen.dk forpligter du dig til at angive aktuel, korrekt og lovlig information i forbindelse med din brugeroprettelse, opgaveoprettelse, bud og den efterfølgende skriftlige kommunikation med andre parter på ServiceByen.dk.

7. Email og sms udsendelser
ServiceByen.dk's brugere vil automatisk modtage emails og sms’er når der indtræffer vigtige hændelser i forbindelse med deres brug af hjemmesiden. Brugere kan dog til enhver tid logge ind på deres konto og tilvælge eller fravælge de beskeder, som de ønsker at modtage via hhv. email og sms. Udgifter til udsendelser af sms’er betales af ServiceByen.dk.

8. Kontaktoplysninger
Kontaktoplysninger defineres som oplysninger der kan føre til identifikationen af en bruger. Kontaktoplysningerne for kunder og fagfolk udveksles via email og sms når kunder hyrer en fagmand eller når kunder aktiverer "Udveksl kontaktoplysninger" funktionen.

Kontaktinformationer må også udveksles via de beskeder som der sendes mellem brugere.

9. Kommission
Som kunde er al brug af Servicebyen.dk gratis. Som fagmand skal der betales kommission til ServiceByen.dk såfremt en kunde har udvalgt den pågældende fagmand til udførslen af opgaven. Når en kunde hyrer en fagmand via hjemmesiden, bliver kunden bedt om at oplyse hvor mange kr. der skal betales for hele opgaven, inkl. eventeulle materialers pris og arbejdskraftomkostninger. Kommissionens størrelse afhænger af opgavens pris og beregnes som en procentdel af prisen. Den del af opgavens pris som ligger mellem 1 og 2.000 kr. er underlagt en kommission på 10%. Den del af opgavens pris der ligger mellem 2.000 og 5.000 kr. er underlagt en kommission på 9%. Den del af opgavens pris der ligger mellem 5.000 og 10.000 kr. er underlagt en kommission på 8%. Den del af opgavens pris der ligger over 10.000 kr. er underlagt en kommission på 7%. Nedenstående skema viser kommissionsprocenterne og hvordan de fordeler sig på prisens beløbstrin:

Beløbstrin Kommission
1 - 2.000 kr. 10 %
2.000 - 5.000 kr. 9 %
5.000 - 10.000 kr. 8 %
10.000 kr. og opefter 7 %

I næste skema kan du se hvordan kommissionen beregnes når buddet f.eks. er på 14.500 kr.:

Trin Beløb Kommission i % Kommission i kr.
1 - 2.000 kr. 2.000 kr. 10 % 10% af 2.000 = 200 kr.
2.000 - 5.000 kr. 3.000 kr. 9 % 9% af 3.000 = 270 kr.
5.000 - 10.000 kr. 5.000 kr. 8 % 8% af 5.000 = 400 kr.
10.000 og opefter 4.500 kr. 7 % 7% af 4.500 = 315 kr.
I alt: 14.500 kr. 1.185kr.

Kommissionen for et bud på 14.500 kr. er således 1.185 kr.

Mindstekommissionen ligger mellem 80 og 200 kr. afhængig af branche. Kommissionen er 0 kr. for de fagfolk som hyres af en kunde for allerførste gang i deres kontos levetid. Kommissionen kan refunderes i nogle tilfælde - læs mere herom i punkt 10 af dette dokument.

10. Refundering af kommission
Hvis en kunde har hyret en fagmand til at udføre en opgave via hjemmesiden, og opgaven af en eller anden grund alligevel ikke udføres, kan fagmanden søge om at få refunderet sin kommission ved at skrive til support afdelingen. En sådan ansøgning skal indeholder en detaljeret gennemgang af sagsforløbet og en begrundelse for hvorfor kommissionen skal tilbagebetales. ServiceByen.dk vil efterfølgende undersøge sagsforløbet og hvis det skønnes at servicen ikke er blevet udført, vil kommissionen blive refunderet. ServiceByen.dk forbeholder sig retten til at afvise en ansøgning om refundering af kommission hvis der skønnes at der er tale om forsøg på snyd. Refunderingen gives ligeledes ikke, hvis firmaet har forårsaget kundens beslutning om at aflyse aftalen. Det gennemsnitlige firma på ServiceByen får refunderet 4% af de vundne opgaver. Hvis antallet af refunderinger kommer til at udgøre mere end 10% af de vundne opgaver, vil ServiceByen forbeholde sig retten til at lade være med at lave flere refunderinger.

11. Bud
Når en fagmand afgiver et specifikt bud i kroner på en opgave skal buddet indeholde alle omkostninger der er forbundet med opgaven, inkl. eventuelle materialer og moms. Fagmanden vil derudover forpligte sig til at udføre opgaven for kunden for den angivne pris.

Der kan kun bydes på en opgave, hvis saldoen er 0 eller højere.

12. Saldo
Fagfolk skal have en saldo på 0 kr. eller højere på deres konti for at kunne byde på nye opgaver eller skrive beskeder til ejerne af disse opgaver. Når kunder hyrer en fagmand til at udføre deres opgave vil der blive trukket en kommission fra fagmandens saldo. Fagfolk med en negativ saldo skal indbetale til deres konto for at dække underskuddet indenfor en 30 dages periode. Indbetalingsmulighederne er beskrevet i punkt 14.

13. Bedømmelser
Bedømmelser er en kernebestanddel af ServiceByen.dk fordi de oftest udgør beslutningsgrundlaget for valget af den fagmand som skal udføre en opgave. Kunder har mulighed for at afgive bedømmelser af de fagfolk som de har hyret til at udføre deres opgave via ServiceByen.dk. Bedømmelsen består i at give 1 til 5 stjerner inden for forskellige kategorier, samt en kommentar. ServiceByen.dk beregner efterfølgende et gennemsnit fra 1 til 5, baseret på kundens samlede bedømmelse af fagmanden, baseret på de seneste 10 bedømmelser. Detaljerne for bedømmelserne vil være synlige på den pågældende fagmandens profilside, mens gennemsnitsbedømmelsen vil være synlig mange andre steder på hjemmesiden.

En kunde kan kun bedømme den specifikke fagmand hvis vedkommende via hjemmesiden har angivet hvilken fagmand vedkommende har hyret til udførelsen af opgaven og hvor meget prisen har været. Der kan afgives én bedømmelse for hver udførte opgave.

ServiceByen.dk påtager sig intet ansvar for de bedømmelser og kommentarer som kunder afgiver. Det er forbudt for fagfolk på nogen måde at manipulere med deres bedømmelser. Dette inkluderer oprettelsen af falske konti til brug for falske bedømmelser eller direkte at bede kunder om fordelagtige bedømmelser. ServiceByen.dk forbeholder sig retten til at lukke fagmandens konto, såfremt der skønnes at vedkommende har forsøgt på at manipulere med bedømmelser.

14. Indbetaling
Indbetaling af penge til fagfolkenes konti kan ske på to måder:
 • Via bankoverførsel: Fagfolk kan via deres bank overføre penge til ServiceByen.dk’s konto ved at benytte reg. nr. 2251 og konto nr. 4385641783. Fagmandens brugernavn skal angives i besked eller kommentar feltet når der overføres penge, således at vi ved hvem pengene kommer fra.
 • Via check. Fagfolk kan udstede checks til "ServiceByen.dk" og sende dem til: ServiceByen.dk - Østergårdsparken 201 - 8310 Tranbjerg. Fagmandens brugernavn skal inkluderes i brevet, således at vi ved hvem pengene kommer fra.
15. Hævning
Fagfolk med en positiv saldo på deres konto kan vælge at hæve hele beløbet eller dele af dette beløb. I dette tilfælde skal fagfolk logge ind på deres konto på ServiceByen.dk og kontakte support afdelingen for at oplyse beløbets størrelse, et registreringsnummer og et kontonummer hvor beløbet skal overføres til.

17. Beskeder
Beskeder er den primære metode for kommunikation mellem kunder og fagfolk på hjemmesiden. Beskeder bruges som oftest af fagfolk til at komme i kontakt med kunder der har opgave som de kan udføre. Kunder har efterfølgende mulighed for at svare på disse beskeder via hjemmesiden eller de kan udvksle kontaktoplysninger for at kunne ringe til fagfolkene.

18. Support
Registrerede brugere kan via deres konto på ServiceByen.dk komme i kontakt med support afdelingen. ServiceByen.dk vil bestræbe sig på at besvare henvendelser indenfor en arbejdsdag.

19. Sikkerhed
ServiceByen.dk benytter værktøjer til at sikre, at det data som brugerne har afgivet på hjemmesiden ikke kan misbruges eller falde i forkerte hænder. Dog kan ServiceByen.dk ikke påtage sig ansvar for uforudsete hændelser som kan kompromittere sikkerheden på den webserver, hvor dataene ligger gemt, som følge af force majeure hændelser, hacker aktivitet, "Denial Of Service" angreb og som følge af eventuelle fejl som måtte optræde i den programmeringskode som styrer hjemmesiden.

20. Snyd på ServiceByen.dk
Det er forbudt for fagfolk at bede kunder om at lade være med at hyre dem igennem hjemmesiden, når de alligevel skal udføre opgaven for kunden. Denne fremgangsmåde gør at ServiceByen.dk ikke får deres retmæssige kommission, selvom de har skaffet en kunde til det pågældende firma. Hvis et firma fanges i at forsøge at snyde på denne måde, vil firmaets konto blive lukket med øjeblikkelig virkning. Se mere under punkt 22.

21. Klager over firmaer
Hvis der kommer uforholdsmæssig mange klager over et firma, forbeholder ServiceByen.dk sig retten til at lukke firmaets konto med øjeblikkelig virkning. Se mere under punkt 22.

22. Lukning af konto
ServiceByen.dk forbeholder sig retten til at lukke en brugers konto såfremt denne ikke har fulgt de vilkår der er beskrevne i dette dokument. Ved lukning vil en eventuel positiv saldo på fagmandens konto blive tilbagebetalt mens beløbet på en negativ saldo vil blive opkrævet.

23. Kommission på kundens faktura
Det er ikke tilladt at skrive den kommission, som firmaet skal betale til ServiceByen, på kunders fakturaer. Den kommission som firmaet betaler til ServiceByen er blot en annonceringsudgift og skal indgå i den samlede pris, ligesom andre former for udgifter, såsom strøm, benzin, forsikring osv... Kommissionen må ikke være udspecificeret, men skal blot indgå som del af den samlede sum på kundens faktura. Hvis denne fremgangsmåde bliver opdaget vil det medføre en udelukkelse fra ServiceByen.dk. Se mere under punkt 22. 
HjælpKontakt os Om ServiceByen ArkivByerPresseStatistikFagfolkVilkår -